2,623 سفر
5,732 روز سفر
50,369 همسفر
39,401 عضو
تلفن تماس
021- 88 66 13 60
َشماره فکس دالاهو
021- 88 93 60 87
info [at] dalahoo.us
یاهو گروپ
بعدی
1 2 3 4
تور کردستان
تور کوهرنگ و لاله واژگون
تور ماسال و اولسبلنگاه
تور شیراز
تورهای جاری

سفرهای طبیعت گردی دالاهو
کد نام سفر ظرفیت مدت روز حرکت تاریخ
3874

تور کردستان و اورامان

موجود 3.5 روزه سه شنبه 1393-02-02 ~ 5
3873

تور کوهرنگ و لاله واژگون

موجود 2.5 روزه چهارشنبه 1393-02-03 ~ 5
3927

تور ماسوله و قلعه رودخان

موجود 2 روزه پنج شنبه 1393-02-04 ~ 5
3926

تور جنگلهای هزارجریب و آبشار اسپه او

موجود 2 روزه پنج شنبه 1393-02-04 ~ 5
3928

تور باداب سورت تا دریاچه چورت

موجود 2 روزه پنج شنبه 1393-02-04 ~ 5
3876

تور ماسال (ییلاق اولسبلنگاه)

موجود 2 روزه پنج شنبه 1393-02-11 ~ 12
3875

تور تیمره و لاله واژگون

موجود 2 روزه پنج شنبه 1393-02-11 ~ 12
3959

تور دشت دریاسر تا جنگل دالخانی

موجود 2 روزه پنج شنبه 1393-02-18 ~ 19
3935

تور تنگه بهرام چوبین تا غار زینگان (آلامتو)

موجود 4.5 روزه دوشنبه 1393-02-22 ~ 26
3888

تور سوباتان تا آق اولر

موجود 3.5 روزه دوشنبه 1393-02-22 ~ 25
3890

تور ترکمن صحرا

موجود 3 روزه دوشنبه 1393-02-22 ~ 25
3877

تور استان لرستان (سرزمین آبشارها)

موجود 3.5 روزه دوشنبه 1393-02-22 ~ 25
3934

تور دامنه‌های دالاهو (دره اژدها تا آنوبانی‌نی)

موجود 3.5 روزه سه شنبه 1393-02-23 ~ 26
3929

تور غار کتله خور تا تخت سلیمان

موجود 3 روزه سه شنبه 1393-02-23 ~ 25
3889

تور ماسال (ییلاق اولسبلنگاه تا شازده ابراهیم)

موجود 3 روزه سه شنبه 1393-02-23 ~ 25
3932

تور ییلاقات دیلمان و درفک (جنگلهای سیاهکل)

موجود 2.5 روزه چهارشنبه 1393-02-24 ~ 26
3931

تور غار آبی دانیال تا کندلوس

موجود 2 روزه پنج شنبه 1393-02-25 ~ 26
3933

تور شمال و رامسر (گیله بوم قاسم آباد)

موجود 2 روزه پنج شنبه 1393-02-25 ~ 26
3930

تور جنگل ابر

موجود 2 روزه پنج شنبه 1393-02-25 ~ 26
3958

تور دریاچه نئور تا سوباتان (هتل 3* سپیدار اسالم)

موجود 3.5 روزه دوشنبه 1393-03-05 ~ 8
3957

تور دریاچه نئور تا سوباتان (هتل 4* اسپیناس آستارا)

موجود 3.5 روزه دوشنبه 1393-03-05 ~ 8
3946

تور دریاچه نئور تا سوباتان

موجود 4 روزه سه شنبه 1393-03-06 ~ 9
3915

تور دریاچه نئور تا سوباتان (هتل 3* سپیدار اسالم)

موجود 3.5 روزه دوشنبه 1393-03-12 ~ 15
3917

تور دریاچه نئور تا سوباتان (هتل 4* اسپیناس آستارا)

موجود 3.5 روزه دوشنبه 1393-03-12 ~ 15
3881

تور کلات نادری تا دره شمخال

موجود 3.5 روزه سه شنبه 1393-03-13 ~ 16
3882

تور ارسباران و قلعه بابک

موجود 3.5 روزه سه شنبه 1393-03-13 ~ 16
3880

تور خلخال تا اسالم (جنگل پیمایی بهاری)

موجود 3.5 روزه سه شنبه 1393-03-13 ~ 16
3863

تور دریاچه نئور تا سوباتان

موجود 4 روزه سه شنبه 1393-03-13 ~ 16
3887

تور دریاچه یسان و سوسن چلچراغ

موجود 2 روزه پنج شنبه 1393-03-22 ~ 23
سفرهای خارجی دالاهو
کد نام سفر ظرفیت مدت روز حرکت تاریخ
3907

تور استانبول (ویژه کنسرت یانی)

موجود 6 روزه چهارشنبه 1393-02-17 ~ 22
3883

تور دور ترکیه (کاپادوکیه و کوش آداسی تا استانبول)

موجود 11 روزه سه شنبه 1393-03-06 ~ 16
3878

تور اروپا (ایتالیا، اسپانیا، فرانسه)

موجود 10 روزه چهارشنبه 1393-03-07 ~ 16
3894

تور گروهی دور ارمنستان (طبیعت و فرهنگ)

موجود 9 روزه پنج شنبه 1393-03-08 ~ 16
3891

تور گروهی زمینی ارمنستان (ویژه تعطیلات خردادماه)

موجود 6 روزه یک شنبه 1393-03-11 ~ 16
3892

تور هوایی ارمنستان (ویژه تعطیلات خردادماه)

موجود 6 روزه دوشنبه 1393-03-12 ~ 17
سفرهای ایران گردی دالاهو
کد نام سفر ظرفیت مدت روز حرکت تاریخ
3927

تور ماسوله و قلعه رودخان

موجود 2 روزه پنج شنبه 1393-02-04 ~ 5
3941

تور شیراز زمینی-گروهی (پاسارگاد تا حافظیه)

موجود 3.5 روزه دوشنبه 1393-02-22 ~ 25
سفرهای ویژه دالاهو
فعلا در برنامه سفری تعریف نشده است.
سفرهای 1 روزه این هفته دالاهو
کد نام سفر ظرفیت مدت روز حرکت تاریخ
3923

تور امامه به کلوگان

تکمیل 1 روزه جمعه 1393-01-29
3901

تور زنجان‌گردی (معبد اژدها و گنبد سلطانیه)

تکمیل 1 روزه جمعه 1393-01-29
3961

تور جنگل الیمستان

تکمیل 1 روزه جمعه 1393-01-29
3867

تور جنگلهای انجیلی

تکمیل 1 روزه جمعه 1393-01-29
3911

تور جنگل ارفع ده و چشمه پراُو

تکمیل 1 روزه جمعه 1393-01-29
3869

تور دریاچه شورمست و آبشار ورسک

تکمیل 1 روزه جمعه 1393-01-29
3920

تور سرپوش تنگه

تکمیل 1 روزه جمعه 1393-01-29
3865

تور ابیانه و باغ فین (روستای سرخ رنگ)

تکمیل 1 روزه جمعه 1393-01-29
سفرهای 1 روزه هفته آینده دالاهو
کد نام سفر ظرفیت مدت روز حرکت تاریخ
3989

تور دریاچه شورمست و آبشار ورسک (پنجشنبه)

موجود 1 روزه پنج شنبه 1393-02-04
3988

تور جنگل الیمستان (پنجشنبه)

موجود 1 روزه پنج شنبه 1393-02-04
3990

تور ابیانه و باغ فین (پنجشنبه)

موجود 1 روزه پنج شنبه 1393-02-04
3981

تور آبشار هریجان

موجود 1 روزه جمعه 1393-02-05
3983

تور قلعه الموت و دریاچه اوان

موجود 1 روزه جمعه 1393-02-05
3985

تور آبشار شاهان دشت و سنگ نگاره قجری

موجود 1 روزه جمعه 1393-02-05
3978

تور زنجان‌گردی (معبد اژدها و گنبد سلطانیه)

موجود 1 روزه جمعه 1393-02-05
3982

تور ساوه گردی تا چهارطاقی نویس

موجود 1 روزه جمعه 1393-02-05
3986

تور آهار به شکرآب

موجود 1 روزه جمعه 1393-02-05
3987

تور سرپوش تنگه

موجود 1 روزه جمعه 1393-02-05
3906

تور قزوین‌گردی (پایتخت شاه طهماسب صفوی)

موجود 1 روزه جمعه 1393-02-05
3979

تور غار رودافشان

موجود 1 روزه جمعه 1393-02-05
3951

تور جنگلهای انجیلی

موجود 1 روزه جمعه 1393-02-05
3953

تور جنگل ارفع ده و چشمه پراُو

موجود 1 روزه جمعه 1393-02-05
3980

تور دریاچه شورمست و آبشار ورسک

موجود 1 روزه جمعه 1393-02-05
3984

تور سد طالقان و آبشار کرکبود

موجود 1 روزه جمعه 1393-02-05
3954

تور ابیانه و باغ فین (روستای سرخ رنگ)

موجود 1 روزه جمعه 1393-02-05
3884

تور شهرستانک

موجود 1 روزه جمعه 1393-02-05
3924

تور یوش و بلده (خانه نیما تا دامنه آزادکوه)

موجود 1 روزه جمعه 1393-02-05
3870

تور جنگل الیمستان

موجود 1 روزه جمعه 1393-02-05

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
این هفته 23 24 25 26 27 28 امروز 29
هفته بعد 30 31 1 2 3 4 5
هفته بعدی 6 7 8 9 10 11 12
هفته بعدی 13 14 15 16 17 18 19


 
عضویت در خبرنامه

نام و نشان:
ایمیل*:
موبایل:

همه روزه خارجی
DALAHOO Google+

ما به سفر نمی رویم، این سفر است که ما را با خود می برد. (جان اشتاین بک)
 Copyright © 2014 Dalahoo. All right reserved.