2,676 سفر
5,806 روز سفر
50,965 همسفر
39,811 عضو
تلفن تماس
021- 88 66 13 60
َشماره فکس دالاهو
021- 88 93 60 87
info [at] dalahoo.us
یاهو گروپ
بعدی
1 2 3 4
تور آبشارهای لرستان
تور ترکمن صحرا
تور ماسال و اولسبلنگاه
تور شیراز
تورهای جاری

سفرهای طبیعت گردی دالاهو
کد نام سفر ظرفیت مدت روز حرکت تاریخ
4030

تور باداب سورت تا دریاچه چورت

موجود 2 روزه پنج شنبه 1393-02-11 ~ 12
4031

تور ماسوله و قلعه رودخان

موجود 2 روزه پنج شنبه 1393-02-11 ~ 12
3875

تور تیمره و لاله واژگون

موجود 2 روزه پنج شنبه 1393-02-11 ~ 12
3876

تور ماسال (ییلاق اولسبلنگاه)

موجود 2 روزه پنج شنبه 1393-02-11 ~ 12
4038

تور ماسوله و قلعه رودخان

موجود 2 روزه پنج شنبه 1393-02-18 ~ 19
4039

تور باداب سورت تا دریاچه چورت

موجود 2 روزه پنج شنبه 1393-02-18 ~ 19
3959

تور دشت دریاسر تا جنگل دالخانی

موجود 2 روزه پنج شنبه 1393-02-18 ~ 19
4033

تور کلات نادری تا دره شمخال

موجود 3.5 روزه دوشنبه 1393-02-22 ~ 25
4032

تور کردستان و اورامان

موجود 3.5 روزه دوشنبه 1393-02-22 ~ 25
3935

تور تنگ بهرام چوبین تا غار زینگان (آلامتو)

موجود 4.5 روزه دوشنبه 1393-02-22 ~ 26
3888

تور سوباتان تا آق اولر

موجود 3.5 روزه دوشنبه 1393-02-22 ~ 25
3877

تور استان لرستان (سرزمین آبشارها)

موجود 3.5 روزه دوشنبه 1393-02-22 ~ 25
3934

تور دامنه‌های دالاهو (دره اژدها تا آنوبانی‌نی)

موجود 3.5 روزه سه شنبه 1393-02-23 ~ 26
3929

تور غار کتله خور تا تخت سلیمان

موجود 3 روزه سه شنبه 1393-02-23 ~ 25
3890

تور ترکمن صحرا

موجود 3 روزه سه شنبه 1393-02-23 ~ 25
3889

تور ماسال (ییلاق اولسبلنگاه تا شازده ابراهیم)

موجود 3 روزه سه شنبه 1393-02-23 ~ 25
3932

تور ییلاقات دیلمان و درفک (جنگلهای سیاهکل)

موجود 2.5 روزه چهارشنبه 1393-02-24 ~ 26
3933

تور شمال و رامسر (گیله بوم قاسم آباد)

موجود 2 روزه پنج شنبه 1393-02-25 ~ 26
4036

تور باداب سورت تا دریاچه چورت

موجود 2 روزه پنج شنبه 1393-02-25 ~ 26
4035

تور ماسوله و قلعه رودخان

موجود 2 روزه پنج شنبه 1393-02-25 ~ 26
4037

تور تیمره و لاله واژگون

موجود 2 روزه پنج شنبه 1393-02-25 ~ 26
3931

تور غار آبی دانیال تا کندلوس

موجود 2 روزه پنج شنبه 1393-02-25 ~ 26
3930

تور جنگل ابر

موجود 2 روزه پنج شنبه 1393-02-25 ~ 26
4034

تور جنگل هزارجریب و آبشار اسپه او

موجود 2 روزه پنج شنبه 1393-02-25 ~ 26
3957

تور دریاچه نئور تا سوباتان (هتل 4* اسپیناس آستارا)

موجود 3.5 روزه دوشنبه 1393-03-05 ~ 8
3958

تور دریاچه نئور تا سوباتان (هتل 3* سپیدار اسالم)

موجود 3.5 روزه دوشنبه 1393-03-05 ~ 8
3946

تور دریاچه نئور تا سوباتان

موجود 4 روزه سه شنبه 1393-03-06 ~ 9
3915

تور دریاچه نئور تا سوباتان (هتل 3* سپیدار اسالم)

موجود 3.5 روزه دوشنبه 1393-03-12 ~ 15
4052

تور جنگل ابر تا آبشار مجن

موجود 2.5 روزه سه شنبه 1393-03-13 ~ 15
4042

تور جنگل جهان نما تا درازنو

موجود 3 روزه سه شنبه 1393-03-13 ~ 15
4050

تور ییلاقات دیلمان و درفک (جنگلهای سیاهکل)

موجود 2.5 روزه سه شنبه 1393-03-13 ~ 15
3881

تور کلات نادری تا دره شمخال

موجود 3.5 روزه سه شنبه 1393-03-13 ~ 16
4041

تور استان لرستان (سرزمین آبشارها)

موجود 3.5 روزه سه شنبه 1393-03-13 ~ 16
4040

تور ترکمن صحرا

موجود 3.5 روزه سه شنبه 1393-03-13 ~ 16
4045

تور کردستان و اورامان

موجود 3.5 روزه سه شنبه 1393-03-13 ~ 16
3882

تور ارسباران و قلعه بابک

موجود 3.5 روزه سه شنبه 1393-03-13 ~ 16
3880

تور خلخال تا اسالم (جنگل پیمایی بهاری)

موجود 3.5 روزه سه شنبه 1393-03-13 ~ 16
3863

تور دریاچه نئور تا سوباتان

موجود 4 روزه سه شنبه 1393-03-13 ~ 16
4049

تور غار آبی دانیال تا کندلوس

موجود 2 روزه چهارشنبه 1393-03-14 ~ 15
4043

تور غار کتله خور تا تخت سلیمان

موجود 3 روزه چهارشنبه 1393-03-14 ~ 16
4046

تور ماسال (ییلاق اولسبلنگاه تا شازده ابراهیم)

موجود 3 روزه چهارشنبه 1393-03-14 ~ 16
4048

تور جنگل هزارجریب و آبشار اسپه او

موجود 2 روزه چهارشنبه 1393-03-14 ~ 15
4047

تور گیلده تا آبشار زمرد حویق

موجود 3 روزه چهارشنبه 1393-03-14 ~ 16
4051

تور شمال و رامسر (گیله بوم قاسم آباد)

موجود 2 روزه پنج شنبه 1393-03-15 ~ 16
3887

تور دریاچه یسان و سوسن چلچراغ

موجود 2 روزه پنج شنبه 1393-03-22 ~ 23
سفرهای خارجی دالاهو
کد نام سفر ظرفیت مدت روز حرکت تاریخ
3883

تور دور ترکیه (کاپادوکیه و کوش آداسی تا استانبول)

موجود 11 روزه سه شنبه 1393-03-06 ~ 16
3878

تور اروپا (ایتالیا، اسپانیا، فرانسه)

محدود 10 روزه چهارشنبه 1393-03-07 ~ 16
3894

تور گروهی دور ارمنستان (طبیعت گردی و فرهنگ)

موجود 9 روزه پنج شنبه 1393-03-08 ~ 16
سفرهای ایران گردی دالاهو
کد نام سفر ظرفیت مدت روز حرکت تاریخ
4031

تور ماسوله و قلعه رودخان

موجود 2 روزه پنج شنبه 1393-02-11 ~ 12
4038

تور ماسوله و قلعه رودخان

موجود 2 روزه پنج شنبه 1393-02-18 ~ 19
3941

تور شیراز زمینی-گروهی (پاسارگاد تا حافظیه)

موجود 3.5 روزه دوشنبه 1393-02-22 ~ 25
4035

تور ماسوله و قلعه رودخان

موجود 2 روزه پنج شنبه 1393-02-25 ~ 26
سفرهای ویژه دالاهو
فعلا در برنامه سفری تعریف نشده است.
سفرهای 1 روزه این هفته دالاهو
فعلا در برنامه سفری تعریف نشده است.
سفرهای 1 روزه هفته آینده دالاهو
کد نام سفر ظرفیت مدت روز حرکت تاریخ
4011

تور دریاچه شورمست و آبشار ورسک (پنجشنبه)

موجود 1 روزه پنج شنبه 1393-02-11
4005

تور جنگل الیمستان (پنجشنبه)

موجود 1 روزه پنج شنبه 1393-02-11
4012

تور ابیانه و باغ فین (پنجشنبه)

موجود 1 روزه پنج شنبه 1393-02-11
4016

تور سرپوش تنگه (پنجشنبه)

موجود 1 روزه پنج شنبه 1393-02-11
4071

تور امامه به کلوگان

موجود 1 روزه جمعه 1393-02-12
4008

تور جنگل ارفع ده و چشمه پراُو

موجود 1 روزه جمعه 1393-02-12
4015

تور زنجان‌گردی (معبد اژدها و گنبد سلطانیه)

موجود 1 روزه جمعه 1393-02-12
4072

تور قزوین‌گردی (پایتخت شاه طهماسب صفوی)

موجود 1 روزه جمعه 1393-02-12
4001

تور جنگل الیمستان

موجود 1 روزه جمعه 1393-02-12
4010

تور آهار به شکرآب

موجود 1 روزه جمعه 1393-02-12
4013

تور ابیانه و باغ فین (روستای سرخ رنگ)

موجود 1 روزه جمعه 1393-02-12
4009

تور دریاچه شورمست و آبشار ورسک

موجود 1 روزه جمعه 1393-02-12
4007

تور جنگلهای انجیلی

موجود 1 روزه جمعه 1393-02-12

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
این هفته 30 31 1 2 3 4 5 امروز
هفته بعد 6 7 8 9 10 11 12
هفته بعدی 13 14 15 16 17 18 19
هفته بعدی 20 21 22 23 تعطیل 24 25 26


 
عضویت در خبرنامه

نام و نشان:
ایمیل*:
موبایل:

همه روزه خارجی
DALAHOO Google+

ما به سفر نمی رویم، این سفر است که ما را با خود می برد. (جان اشتاین بک)
 Copyright © 2014 Dalahoo. All right reserved.