سفرهای داخلی

طبیعت‌گردی

 » طبیعت‌گردی


دریاچه شورمست و آبشار ورسک
کد سفر: 3989 | 1 روزه | پنج شنبه 1393-02-04

جنگل‌های منطقه سواد کوه، دریاچۀ شورمست، بازدید از پل ورسک، بازدید از آبشار ورسک، رودخانه نوردی اختیاری در مسیر آبشار ورسک

 
جنگل الیمستان
کد سفر: 3988 | 1 روزه | پنج شنبه 1393-02-04

پیاده روی در جنگلهای‌ الیمستان، دورنمای قله دماوند، دامنه‌های زرشک کوه

 
باداب سورت تا دریاچه چورت
کد سفر: 3928 | 2 روزه | از پنج شنبه 1393-02-04
چشمه باداب سورت، پیاده روی در جنگلهای کیاسر، دریاچه زیبای چورت، دریاچه الندان
 
ماسوله و قلعه رودخان
کد سفر: 3927 | 2 روزه | از پنج شنبه 1393-02-04
موزه میراث روستایی گیلان، روستای پلکانی ماسوله، دیدار از آبشار ماسوله، پیاده روی در جنگلهای سیاه مزگی گیلان، بازدید از قلعه تاریخی رودخان
 
جنگلهای هزارجریب و آبشار اسپه او
کد سفر: 3926 | 2 روزه | از پنج شنبه 1393-02-04
جنگل پیمایی در منطقه هزارجریب، بازدید از آبشار پلکانی اسپه او، آبشار سمبی، هیجان رودخانه نوردی در رودخانه نکارود
 
آهار به شکرآب
کد سفر: 3986 | 1 روزه | جمعه 1393-02-05
کوه یپمایی سبک از روستای آهار تا آبشار شکرآب و امامزاده ابراهیم، مناظر بهاری باغات آهار، دورنمای قله توچال
 
ساوه گردی تا چهارطاقی نویس
کد سفر: 3982 | 1 روزه | جمعه 1393-02-05

بازدید از چهارطاقی نویس، مسجد جامع ساوه، موزه چهارسوق(مردم شناسی) ساوه، آشنایی و بازدید از باغات انار، پیاده روی و طبیعتگردی اطراف سد و دریاچه الغدیر ساوه

 
آبشار هریجان
کد سفر: 3981 | 1 روزه | جمعه 1393-02-05

پیاده روی و طبیعت گردی در طبیعت زیبای روستای هریجان و چالوس،بازدید از آبشار رفیع هریجان

 
دریاچه شورمست و آبشار ورسک
کد سفر: 3980 | 1 روزه | جمعه 1393-02-05

جنگل‌های منطقه سواد کوه، دریاچۀ شورمست، بازدید از پل ورسک، بازدید از آبشار ورسک، رودخانه نوردی اختیاری در مسیر آبشار ورسک

 
غار رودافشان
کد سفر: 3979 | 1 روزه | جمعه 1393-02-05

کوهپیمایی سبک تا دهانه غار، بازدید از غار رودافشان، استلاگمیت و استلاگتیت های درون غار

 
جنگل ارفع ده و چشمه پراُو
کد سفر: 3953 | 1 روزه | جمعه 1393-02-05

جنگل پیمایی در منطقه سوادکوه و ارفع ده، دورنمای قله ارفع کوه، بازدید و گشت اطراف چشمه پراُو(پرآب)

 
جنگلهای انجیلی
کد سفر: 3951 | 1 روزه | جمعه 1393-02-05

پیاده روی در جنگلهای انجیلی سوادکوه، بازدید از آبشار جنگلی ولیلا(اختیاری)

 
یوش و بلده
کد سفر: 3924 | 1 روزه | جمعه 1393-02-05

طبیعت کوهستانی جاده یوش و بلده، خانه نیما یوشیج(پدر شعر نوین ایران)، گشت در روستای کلاک، دورنمای قله آزادکوه، پیاده روی در باغات کلاک و دامنه آزادکوه(شاهزاده کج گردن)

 
شهرستانک
کد سفر: 3884 | 1 روزه | جمعه 1393-02-05

پیاده روی از میان باغات روستای شهرستانک، دیدار از شکارگاه ناصری و دامنه های قله قلعه دختر، چشمه گل کیله(اختیاری)

 
جنگل الیمستان
کد سفر: 3870 | 1 روزه | جمعه 1393-02-05

پیاده روی در جنگلهای‌ الیمستان، دورنمای قله دماوند، دامنه‌های زرشک کوه

 
دریاچه شورمست و آبشار ورسک
کد سفر: 4011 | 1 روزه | پنج شنبه 1393-02-11

جنگل‌های منطقه سواد کوه، دریاچۀ شورمست، بازدید از پل ورسک، بازدید از آبشار ورسک، رودخانه نوردی اختیاری در مسیر آبشار ورسک

 
جنگل الیمستان
کد سفر: 4005 | 1 روزه | پنج شنبه 1393-02-11

پیاده روی در جنگلهای‌ الیمستان، دورنمای قله دماوند، دامنه‌های زرشک کوه

 
ماسال
کد سفر: 3876 | 2 روزه | از پنج شنبه 1393-02-11

جنگل پیمایی در منطقه ییلاقی اولسبلنگاه، دشت و مراتع آلاله پشت(محل کشته شدن میرزا کوچک خان)، پیاده روی در ارتفاعات ماسال

 
آهار به شکرآب
کد سفر: 4010 | 1 روزه | جمعه 1393-02-12
کوه یپمایی سبک از روستای آهار تا آبشار شکرآب و امامزاده ابراهیم، مناظر بهاری باغات آهار، دورنمای قله توچال
 
دریاچه شورمست و آبشار ورسک
کد سفر: 4009 | 1 روزه | جمعه 1393-02-12

جنگل‌های منطقه سواد کوه، دریاچۀ شورمست، بازدید از پل ورسک، بازدید از آبشار ورسک، رودخانه نوردی اختیاری در مسیر آبشار ورسک

 
جنگل ارفع ده و چشمه پراُو
کد سفر: 4008 | 1 روزه | جمعه 1393-02-12

جنگل پیمایی در منطقه سوادکوه و ارفع ده، دورنمای قله ارفع کوه، بازدید و گشت اطراف چشمه پراُو(پرآب)

 
جنگلهای انجیلی
کد سفر: 4007 | 1 روزه | جمعه 1393-02-12

پیاده روی در جنگلهای انجیلی سوادکوه، بازدید از آبشار جنگلی ولیلا(اختیاری)

 
جنگل الیمستان
کد سفر: 4001 | 1 روزه | جمعه 1393-02-12

پیاده روی در جنگلهای‌ الیمستان، دورنمای قله دماوند، دامنه‌های زرشک کوه

 
دشت دریاسر تا جنگل دالخانی
کد سفر: 3959 | 2 روزه | از پنج شنبه 1393-02-18

جنگل های دو هزار، جنگل پیمایی از اسل محله تا دشت دریاسر، ساحل دریای خزر و هتل هایت، آبشار سیاسرت، جنگلهای دالخانی(جنت رودبار)، قلعه مارکوه، کارگاه سفالگری

 

 
سوباتان تا آق اولر
کد سفر: 3888 | 3.5 روزه | از دوشنبه 1393-02-22
گلزارهای وحشی و سبزه زاران دامنه کوه‌های تالش، پرچین های سوباتان، خانه های ییلاقی عشایر تالش، دامنه های روستای سوباتان، ارتفاعات جنگل لیسار(آلچالیق)، ارتفاعات رفیع آق اولر و مریان، بلندای دره ساری‌داش، آبشار ورزان، دریاچه سراگاه
 
ماسال
کد سفر: 3889 | 3 روزه | از سه شنبه 1393-02-23

جنگل پیمایی در منطقه ییلاقی اولسبلنگاه، دشت و مراتع آلاله پشت(محل کشته شدن میرزا کوچک خان)، پیاده روی در ارتفاعات ماسال، گشت در روستای تمام چوبی شازده ابراهیم، بازدید از آبشار ویسادار

 
ییلاقات دیلمان و درفک
کد سفر: 3932 | 2.5 روزه | از چهارشنبه 1393-02-24
جنگلهای سیاهکل، کاروانسرای تی تی، آبشار لوناک، گشت در ییلاقات دیلمان، دورنمای قله درفک، روستای شاه شهیدان
 
غار آبی دانیال تا کندلوس
کد سفر: 3931 | 2 روزه | از پنج شنبه 1393-02-25

لذت گشت و پیمایش بخشی از غار آبی دانیال، استلاگمیت و استلاگتیت‌های درون غار، گشت در جنگلهای کجور، دریاچه جنگلی فراخین، گشت روستای کندلوس

 
جنگل ابر
کد سفر: 3930 | 2 روزه | از پنج شنبه 1393-02-25

بازدید از مقبره بایزید بسطامی، پیاده روی در دریای ابر جنگلهای هیرکانی(تشکیل پدیده ابر در منطقه بستگی به وضعیت آب و هوا دارد)

 
دریاچه نئور تا سوباتان
کد سفر: 3958 | 3.5 روزه | از دوشنبه 1393-03-05
گلزارهای وحشی و سبزه زاران دامنه کوههای تالش، پرچین های سوباتان، خانه های ییلاقی عشایر تالش، دریاچه کوهستانی نئور، آبشار ورزان، دامنه‌های روستای سوباتان، بلندای دره ساری‌داش، ارتفاعات جنگل لیسار(آلچالیق)، دریاچه سراگاه، جنگل و ساحل گیسوم، موزه میراث روستایی گیلان
 
دریاچه نئور تا سوباتان
کد سفر: 3957 | 3.5 روزه | از دوشنبه 1393-03-05
گلزارهای وحشی و سبزه زاران دامنه کوههای تالش، پرچین های سوباتان، خانه های ییلاقی عشایر تالش، دریاچه کوهستانی نئور، آبشار ورزان، دامنه‌های روستای سوباتان، بلندای دره ساری‌داش، ارتفاعات جنگل لیسار(آلچالیق)، دریاچه سراگاه، تالاب استیل، مجموعه تفریحی گردنه حیران، دورنمای قله اسپیناس
 
دریاچه نئور تا سوباتان
کد سفر: 3946 | 4 روزه | از سه شنبه 1393-03-06
هیجان گذر از رود قزل‌اوزن از رویپل معلق هشجین،گلزارهای وحشی و سبزه زاران دامنه کوههای تالش، پرچین های سوباتان، خانه های ییلاقی عشایر تالش، دریاچه کوهستانی نئور، آبشار ورزان، دامنه‌های روستای سوباتان، ارتفاعات رفیع آق اولر و مریان، بلندای دره ساری‌داش، ارتفاعات جنگل لیسار(آلچالیق)، دریاچه سراگاه
 
دریاچه نئور تا سوباتان
کد سفر: 3917 | 3.5 روزه | از دوشنبه 1393-03-12
گلزارهای وحشی و سبزه زاران دامنه کوههای تالش، پرچین های سوباتان، خانه های ییلاقی عشایر تالش، دریاچه کوهستانی نئور، آبشار ورزان، دامنه‌های روستای سوباتان، بلندای دره ساری‌داش، ارتفاعات جنگل لیسار(آلچالیق)، دریاچه سراگاه، تالاب استیل، مجموعه تفریحی گردنه حیران، دورنمای قله اسپیناس
 
دریاچه نئور تا سوباتان
کد سفر: 3915 | 3.5 روزه | از دوشنبه 1393-03-12
گلزارهای وحشی و سبزه زاران دامنه کوههای تالش، پرچین های سوباتان، خانه های ییلاقی عشایر تالش، دریاچه کوهستانی نئور، آبشار ورزان، دامنه‌های روستای سوباتان، بلندای دره ساری‌داش، ارتفاعات جنگل لیسار(آلچالیق)، دریاچه سراگاه، جنگل و ساحل گیسوم، موزه میراث روستایی گیلان
 
ارسباران و قلعه بابک
کد سفر: 3882 | 3.5 روزه | از سه شنبه 1393-03-13

آذربایجان شرقی، کلیبر، جنگلهای ارسباران، قلعه بابک،  شهر جلفا، آسیاب خرابه، جنگلهای آینالو، کلیسای سنت استپانوس، رود ارس، تبریز، خرید سوغات تبریز، بازدید از محل نگهداری مرال های ارسباران

 
خلخال تا اسالم
کد سفر: 3880 | 3.5 روزه | از سه شنبه 1393-03-13

جنگل و ساحل گیسوم، موزه میراث روستایی گیلان، ییلاقات جنگلهای خلخال تا اسالم، روستای ییلاقی سه ناو، کلبه های عشایری طالش

 
دریاچه نئور تا سوباتان
کد سفر: 3863 | 4 روزه | از سه شنبه 1393-03-13
هیجان گذر از رود قزل‌اوزن از رویپل معلق هشجین،گلزارهای وحشی و سبزه زاران دامنه کوههای تالش، پرچین های سوباتان، خانه های ییلاقی عشایر تالش، دریاچه کوهستانی نئور، آبشار ورزان، دامنه‌های روستای سوباتان، ارتفاعات رفیع آق اولر و مریان، بلندای دره ساری‌داش، ارتفاعات جنگل لیسار(آلچالیق)، دریاچه سراگاه
 
دریاچه یسان و سوسن چلچراغ
کد سفر: 3887 | 2 روزه | از پنج شنبه 1393-03-22
بازدید از اثر طبیعی ملی گل سوسن چلچراغ، گشت و پیاده روی در جنگلها و مراتع سرسبز سیاهرود رودبار، اقامت کمپی کنار دریاچه یسان، گشت در روستای داماش، بازدید از دریاچه خولشکوه
 
 
درباره طبیعت‌گردی

طبیعت‌گردی

در اینگونه سفرها هدف دیدن مناظر طبیعی در اقلیم های مختلف از جمله ،جنگل، کویر، غار، کوهستان و... میباشد هرچند در این سفرها میزان سختی برنامه به تناسب مسیر و شرایط سفر متفاوت خواهد بود. سفرهایی مثل خلخال تا اسالم یا دریاچه شورمست در این دسته بندی قرار می‌گیرند.


 


 
تورهای جاری

تورهای این هفته
نام سفر مدت

کردستان و اورامان

3.5 روزه

کوهرنگ و لاله واژگون

2.5 روزه

جنگلهای هزارجریب و آبشار اسپه او

2 روزه

باداب سورت تا دریاچه چورت

2 روزه

ماسوله و قلعه رودخان

2 روزه

دریاچه شورمست و آبشار ورسک (پنجشنبه)

1 روزه

جنگل الیمستان (پنجشنبه)

1 روزه

ابیانه و باغ فین (پنجشنبه)

1 روزه

شهرستانک

1 روزه

آهار به شکرآب

1 روزه

سرپوش تنگه

1 روزه

سد طالقان و آبشار کرکبود

1 روزه

قلعه الموت و دریاچه اوان

1 روزه

ساوه گردی تا چهارطاقی نویس

1 روزه

آبشار هریجان

1 روزه

دریاچه شورمست و آبشار ورسک

1 روزه

غار رودافشان

1 روزه

زنجان‌گردی (معبد اژدها و گنبد سلطانیه)

1 روزه

ابیانه و باغ فین (روستای سرخ رنگ)

1 روزه

جنگل ارفع ده و چشمه پراُو

1 روزه

جنگلهای انجیلی

1 روزه

یوش و بلده (خانه نیما تا دامنه آزادکوه)

1 روزه

قزوین‌گردی (پایتخت شاه طهماسب صفوی)

1 روزه

جنگل الیمستان

1 روزه

آبشار شاهان دشت و سنگ نگاره قجری

1 روزه

تورهای هفته آینده
نام سفر مدت

تیمره و لاله واژگون

2 روزه

ماسال (ییلاق اولسبلنگاه)

2 روزه

سرپوش تنگه (پنجشنبه)

1 روزه

دریاچه شورمست و آبشار ورسک (پنجشنبه)

1 روزه

جنگل الیمستان (پنجشنبه)

1 روزه

ابیانه و باغ فین (پنجشنبه)

1 روزه

آهار به شکرآب

1 روزه

زنجان‌گردی (معبد اژدها و گنبد سلطانیه)

1 روزه

قزوین‌گردی (پایتخت شاه طهماسب صفوی)

1 روزه

ابیانه و باغ فین (روستای سرخ رنگ)

1 روزه

دریاچه شورمست و آبشار ورسک

1 روزه

جنگل ارفع ده و چشمه پراُو

1 روزه

جنگلهای انجیلی

1 روزه

جنگل الیمستان

1 روزه 
تلفن تماس
021- 88 66 13 60
َشماره فکس دالاهو
021- 88 93 60 87
info [at] dalahoo.us
یاهو گروپ

 

DALAHOO Google+

ما به سفر نمی رویم، این سفر است که ما را با خود می برد. (جان اشتاین بک)
 Copyright © 2014 Dalahoo. All right reserved.