سفرهای داخلی

طبیعت‌گردی

 » طبیعت‌گردی


جنگل الیمستان

جنگل الیمستان

 (ظرفیت تکمیل)
کد سفر: 4062 | 1 روزه | جمعه 1393-02-05

پیاده روی در جنگلهای‌ الیمستان، دورنمای قله دماوند، دامنه‌های زرشک کوه

 
آبشار هریجان
کد سفر: 3981 | 1 روزه | جمعه 1393-02-05

پیاده روی و طبیعت گردی در طبیعت زیبای روستای هریجان و چالوس،بازدید از آبشار رفیع هریجان

 
دریاچه شورمست و آبشار ورسک
کد سفر: 3980 | 1 روزه | جمعه 1393-02-05

جنگل‌های منطقه سواد کوه، دریاچۀ شورمست، بازدید از پل ورسک، بازدید از آبشار ورسک، رودخانه نوردی اختیاری در مسیر آبشار ورسک

 
جنگل ارفع ده و چشمه پراُو
کد سفر: 3953 | 1 روزه | جمعه 1393-02-05

جنگل پیمایی در منطقه سوادکوه و ارفع ده، دورنمای قله ارفع کوه، بازدید و گشت اطراف چشمه پراُو(پرآب)

 
جنگلهای انجیلی

جنگلهای انجیلی

 (ظرفیت تکمیل)
کد سفر: 3951 | 1 روزه | جمعه 1393-02-05

پیاده روی در جنگلهای انجیلی سوادکوه، بازدید از آبشار جنگلی ولیلا(اختیاری)

 
یوش و بلده
کد سفر: 3924 | 1 روزه | جمعه 1393-02-05

طبیعت کوهستانی جاده یوش و بلده، خانه نیما یوشیج(پدر شعر نوین ایران)، گشت در روستای کلاک، دورنمای قله آزادکوه، پیاده روی در باغات کلاک و دامنه آزادکوه(شاهزاده کج گردن)

 
ماسوله و قلعه رودخان
کد سفر: 4031 | 2 روزه | از پنج شنبه 1393-02-11
موزه میراث روستایی گیلان، روستای پلکانی ماسوله، دیدار از آبشار ماسوله، پیاده روی در جنگلهای سیاه مزگی گیلان، بازدید از قلعه تاریخی رودخان
 
باداب سورت تا دریاچه چورت
کد سفر: 4030 | 2 روزه | از پنج شنبه 1393-02-11
چشمه باداب سورت، پیاده روی در جنگلهای کیاسر، دریاچه زیبای چورت، دریاچه الندان
 
دریاچه شورمست و آبشار ورسک
کد سفر: 4011 | 1 روزه | پنج شنبه 1393-02-11

جنگل‌های منطقه سواد کوه، دریاچۀ شورمست، بازدید از پل ورسک، بازدید از آبشار ورسک، رودخانه نوردی اختیاری در مسیر آبشار ورسک

 
جنگل الیمستان
کد سفر: 4005 | 1 روزه | پنج شنبه 1393-02-11

پیاده روی در جنگلهای‌ الیمستان، دورنمای قله دماوند، دامنه‌های زرشک کوه

 
ماسال
کد سفر: 3876 | 2 روزه | از پنج شنبه 1393-02-11

جنگل پیمایی در منطقه ییلاقی اولسبلنگاه، دشت و مراتع آلاله پشت(محل کشته شدن میرزا کوچک خان)، پیاده روی در ارتفاعات ماسال

 
امامه به کلوگان
کد سفر: 4071 | 1 روزه | جمعه 1393-02-12

پیاده روی از میان باغات و رودخانه امامه به کلوگان، بازدید از غارموزه وزیری

 
آهار به شکرآب
کد سفر: 4010 | 1 روزه | جمعه 1393-02-12
کوه یپمایی سبک از روستای آهار تا آبشار شکرآب و امامزاده ابراهیم، مناظر بهاری باغات آهار، دورنمای قله توچال
 
دریاچه شورمست و آبشار ورسک
کد سفر: 4009 | 1 روزه | جمعه 1393-02-12

جنگل‌های منطقه سواد کوه، دریاچۀ شورمست، بازدید از پل ورسک، بازدید از آبشار ورسک، رودخانه نوردی اختیاری در مسیر آبشار ورسک

 
جنگل ارفع ده و چشمه پراُو
کد سفر: 4008 | 1 روزه | جمعه 1393-02-12

جنگل پیمایی در منطقه سوادکوه و ارفع ده، دورنمای قله ارفع کوه، بازدید و گشت اطراف چشمه پراُو(پرآب)

 
جنگلهای انجیلی
کد سفر: 4007 | 1 روزه | جمعه 1393-02-12

پیاده روی در جنگلهای انجیلی سوادکوه، بازدید از آبشار جنگلی ولیلا(اختیاری)

 
جنگل الیمستان
کد سفر: 4001 | 1 روزه | جمعه 1393-02-12

پیاده روی در جنگلهای‌ الیمستان، دورنمای قله دماوند، دامنه‌های زرشک کوه

 
باداب سورت تا دریاچه چورت
کد سفر: 4039 | 2 روزه | از پنج شنبه 1393-02-18
چشمه باداب سورت، پیاده روی در جنگلهای کیاسر، دریاچه زیبای چورت، دریاچه الندان
 
ماسوله و قلعه رودخان
کد سفر: 4038 | 2 روزه | از پنج شنبه 1393-02-18
موزه میراث روستایی گیلان، روستای پلکانی ماسوله، دیدار از آبشار ماسوله، پیاده روی در جنگلهای سیاه مزگی گیلان، بازدید از قلعه تاریخی رودخان
 
دشت دریاسر تا جنگل دالخانی
کد سفر: 3959 | 2 روزه | از پنج شنبه 1393-02-18

جنگل های دو هزار، جنگل پیمایی از اسل محله تا دشت دریاسر، ساحل دریای خزر و هتل هایت، آبشار سیاسرت، جنگلهای دالخانی(جنت رودبار)، قلعه مارکوه، کارگاه سفالگری

 

 
سوباتان تا آق اولر
کد سفر: 3888 | 3.5 روزه | از دوشنبه 1393-02-22
گلزارهای وحشی و سبزه زاران دامنه کوه‌های تالش، پرچین های سوباتان، خانه های ییلاقی عشایر تالش، دامنه های روستای سوباتان، ارتفاعات جنگل لیسار(آلچالیق)، ارتفاعات رفیع آق اولر و مریان، بلندای دره ساری‌داش، آبشار ورزان، دریاچه سراگاه
 
ماسال
کد سفر: 3889 | 3 روزه | از سه شنبه 1393-02-23

جنگل پیمایی در منطقه ییلاقی اولسبلنگاه، دشت و مراتع آلاله پشت(محل کشته شدن میرزا کوچک خان)، پیاده روی در ارتفاعات ماسال، گشت در روستای تمام چوبی شازده ابراهیم، بازدید از آبشار ویسادار

 
ییلاقات دیلمان و درفک
کد سفر: 3932 | 2.5 روزه | از چهارشنبه 1393-02-24
جنگلهای سیاهکل، کاروانسرای تی تی، آبشار لوناک، گشت در ییلاقات دیلمان، دورنمای قله درفک، روستای شاه شهیدان
 
باداب سورت تا دریاچه چورت
کد سفر: 4036 | 2 روزه | از پنج شنبه 1393-02-25
چشمه باداب سورت، پیاده روی در جنگلهای کیاسر، دریاچه زیبای چورت، دریاچه الندان
 
ماسوله و قلعه رودخان
کد سفر: 4035 | 2 روزه | از پنج شنبه 1393-02-25
موزه میراث روستایی گیلان، روستای پلکانی ماسوله، دیدار از آبشار ماسوله، پیاده روی در جنگلهای سیاه مزگی گیلان، بازدید از قلعه تاریخی رودخان
 
جنگل هزارجریب و آبشار اسپه او
کد سفر: 4034 | 2 روزه | از پنج شنبه 1393-02-25
جنگل پیمایی در منطقه هزارجریب، بازدید از آبشار پلکانی اسپه او، آبشار سمبی، هیجان رودخانه نوردی در رودخانه نکارود
 
غار آبی دانیال تا کندلوس
کد سفر: 3931 | 2 روزه | از پنج شنبه 1393-02-25

لذت گشت و پیمایش بخشی از غار آبی دانیال، استلاگمیت و استلاگتیت‌های درون غار، گشت در جنگلهای کجور، دریاچه جنگلی فراخین، گشت روستای کندلوس

 
جنگل ابر
کد سفر: 3930 | 2 روزه | از پنج شنبه 1393-02-25

بازدید از مقبره بایزید بسطامی، پیاده روی در دریای ابر جنگلهای هیرکانی(تشکیل پدیده ابر در منطقه بستگی به وضعیت آب و هوا دارد)

 
دریاچه نئور تا سوباتان
کد سفر: 3958 | 3.5 روزه | از دوشنبه 1393-03-05
گلزارهای وحشی و سبزه زاران دامنه کوههای تالش، پرچین های سوباتان، خانه های ییلاقی عشایر تالش، دریاچه کوهستانی نئور، آبشار ورزان، دامنه‌های روستای سوباتان، بلندای دره ساری‌داش، ارتفاعات جنگل لیسار(آلچالیق)، دریاچه سراگاه، جنگل و ساحل گیسوم، موزه میراث روستایی گیلان
 
دریاچه نئور تا سوباتان
کد سفر: 3957 | 3.5 روزه | از دوشنبه 1393-03-05
گلزارهای وحشی و سبزه زاران دامنه کوههای تالش، پرچین های سوباتان، خانه های ییلاقی عشایر تالش، دریاچه کوهستانی نئور، آبشار ورزان، دامنه‌های روستای سوباتان، بلندای دره ساری‌داش، ارتفاعات جنگل لیسار(آلچالیق)، دریاچه سراگاه، تالاب استیل، مجموعه تفریحی گردنه حیران، دورنمای قله اسپیناس
 
دریاچه نئور تا سوباتان
کد سفر: 3946 | 4 روزه | از سه شنبه 1393-03-06
هیجان گذر از رود قزل‌اوزن از رویپل معلق هشجین،گلزارهای وحشی و سبزه زاران دامنه کوههای تالش، پرچین های سوباتان، خانه های ییلاقی عشایر تالش، دریاچه کوهستانی نئور، آبشار ورزان، دامنه‌های روستای سوباتان، ارتفاعات رفیع آق اولر و مریان، بلندای دره ساری‌داش، ارتفاعات جنگل لیسار(آلچالیق)، دریاچه سراگاه
 
دریاچه نئور تا سوباتان
کد سفر: 3915 | 3.5 روزه | از دوشنبه 1393-03-12
گلزارهای وحشی و سبزه زاران دامنه کوههای تالش، پرچین های سوباتان، خانه های ییلاقی عشایر تالش، دریاچه کوهستانی نئور، آبشار ورزان، دامنه‌های روستای سوباتان، بلندای دره ساری‌داش، ارتفاعات جنگل لیسار(آلچالیق)، دریاچه سراگاه، جنگل و ساحل گیسوم، موزه میراث روستایی گیلان
 
جنگل ابر تا آبشار مجن
کد سفر: 4052 | 2.5 روزه | از سه شنبه 1393-03-13

بازدید از مقبره بایزید بسطامی، برج غازانه(کاشانه)، جنگل پیمایی در مسیر آبشار آلوچال، آبشار مجن، پیاده روی در دریای ابر جنگلهای هیرکانی(تشکیل پدیده ابر در منطقه بستگی به وضعیت آب و هوا دارد) 

 
ییلاقات دیلمان و درفک
کد سفر: 4050 | 2.5 روزه | از سه شنبه 1393-03-13
جنگلهای سیاهکل، کاروانسرای تی تی، آبشار لوناک، گشت در ییلاقات دیلمان، دورنمای قله درفک، روستای شاه شهیدان
 
جنگل جهان نما تا درازنو
کد سفر: 4042 | 3 روزه | از سه شنبه 1393-03-13

جنگل پیمایی در منطقه حفاظت شده جهان نما، اقامت در روستای ییلاقی جهان نما، جنگل های درازنو، پدیده اقیانوس ابر، برج تاریخی رادکان، تجربه اقامت در کلبه های چوبی

 
ارسباران و قلعه بابک
کد سفر: 3882 | 3.5 روزه | از سه شنبه 1393-03-13

آذربایجان شرقی، کلیبر، جنگلهای ارسباران، قلعه بابک،  شهر جلفا، آسیاب خرابه، جنگلهای آینالو، کلیسای سنت استپانوس، رود ارس، تبریز، خرید سوغات تبریز، بازدید از محل نگهداری مرال های ارسباران

 
خلخال تا اسالم
کد سفر: 3880 | 3.5 روزه | از سه شنبه 1393-03-13

جنگل و ساحل گیسوم، موزه میراث روستایی گیلان، ییلاقات جنگلهای خلخال تا اسالم، روستای ییلاقی سه ناو، کلبه های عشایری طالش

 
دریاچه نئور تا سوباتان
کد سفر: 3863 | 4 روزه | از سه شنبه 1393-03-13
هیجان گذر از رود قزل‌اوزن از رویپل معلق هشجین،گلزارهای وحشی و سبزه زاران دامنه کوههای تالش، پرچین های سوباتان، خانه های ییلاقی عشایر تالش، دریاچه کوهستانی نئور، آبشار ورزان، دامنه‌های روستای سوباتان، ارتفاعات رفیع آق اولر و مریان، بلندای دره ساری‌داش، ارتفاعات جنگل لیسار(آلچالیق)، دریاچه سراگاه
 
غار آبی دانیال تا کندلوس
کد سفر: 4049 | 2 روزه | از چهارشنبه 1393-03-14

لذت گشت و پیمایش بخشی از غار آبی دانیال، استلاگمیت و استلاگتیت‌های درون غار، گشت در جنگلهای کجور، دریاچه جنگلی فراخین، گشت روستای کندلوس

 
جنگل هزارجریب و آبشار اسپه او
کد سفر: 4048 | 2 روزه | از چهارشنبه 1393-03-14
جنگل پیمایی در منطقه هزارجریب، بازدید از آبشار پلکانی اسپه او، آبشار سمبی، هیجان رودخانه نوردی در رودخانه نکارود
 
گیلده تا آبشار زمرد حویق
کد سفر: 4047 | 3 روزه | از چهارشنبه 1393-03-14
آبشار حویق، پیاده روی در جنگلهای زیبای منطقه حیران، آبگرم علی داشی و جنگل های گیلده، گردنه حیران، تالاب استیل، موزه میراث روستایی، تله کابین گردنه حیران(ورودیه بر عهده همسفران)
 
ماسال
کد سفر: 4046 | 3 روزه | از چهارشنبه 1393-03-14

جنگل پیمایی در منطقه ییلاقی اولسبلنگاه، دشت و مراتع آلاله پشت(محل کشته شدن میرزا کوچک خان)، پیاده روی در ارتفاعات ماسال، گشت در روستای تمام چوبی شازده ابراهیم، بازدید از آبشار ویسادار

 
دریاچه یسان و سوسن چلچراغ
کد سفر: 3887 | 2 روزه | از پنج شنبه 1393-03-22
بازدید از اثر طبیعی ملی گل سوسن چلچراغ، گشت و پیاده روی در جنگلها و مراتع سرسبز سیاهرود رودبار، اقامت کمپی کنار دریاچه یسان، گشت در روستای داماش، بازدید از دریاچه خولشکوه
 
 
درباره طبیعت‌گردی

طبیعت‌گردی

در اینگونه سفرها هدف دیدن مناظر طبیعی در اقلیم های مختلف از جمله ،جنگل، کویر، غار، کوهستان و... میباشد هرچند در این سفرها میزان سختی برنامه به تناسب مسیر و شرایط سفر متفاوت خواهد بود. سفرهایی مثل خلخال تا اسالم یا دریاچه شورمست در این دسته بندی قرار می‌گیرند.


 


 


 
تلفن تماس
021- 88 66 13 60
َشماره فکس دالاهو
021- 88 93 60 87
info [at] dalahoo.us
یاهو گروپ

 

DALAHOO Google+

ما به سفر نمی رویم، این سفر است که ما را با خود می برد. (جان اشتاین بک)
 Copyright © 2014 Dalahoo. All right reserved.